Ostatnia aktualizacja: 11:05:39 28.09.2023
SPEŁNIONA PASJA ANDRZEJA SIWIŃSKIEGO

czyli jak poznałem cały obszar byłego województwa częstochowskiego

Andrzej Siwiński
mail: andrzej.siwinski@wp.pl

 menu 
Nakarm głodne dziecko!

Stronę odwiedziło już:
30126 gości!

 www.rower.czest.org 

Urodziłem się w 1931 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Edukację podstawową rozpocząłem w 1938 roku w Legionowie pod Warszawą, a zakończyłem w Katowicach-Bogucicach w 1946 roku. W Katowicach byłem też w latach 1946-49 wychowankiem sierocińca, prowadzonego w gmachu klasztoru zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek przez ten zakon. Znalazłem się w "bidulu", ponieważ już w 1937 roku zmarła moja Mama, a w 1944 roku został zamordowany przez Niemców mój Ojciec. W Katowicach ukończyłem 3-letnie gimnazjum mechaniczne (mała matura) i zdobyłem pierwszy zawód. W latach 1950-1955 byłem związany zawodowo z budową Nowej Huty pod Krakowem. W tym czasie ukończyłem Technikum Hutnicze (duża matura) i zdobyłem drugi zawód - analiza chemiczna materiałów hutniczych. Po ślubie w 1957 roku z pracowniczką Kombinatu Hutniczego w Częstochowie, przeniosłem się do tego miasta. Z Częstochową związałem się już na stałe pracując w Hucie - wówczas jeszcze "Bieruta" - do końca 1990 roku. Z początkiem 1991 roku zostałem emerytem - po 40 latach pracy zawodowej. Obecnie - po ponad 23 latach pobytu na emeryturze - zaliczam ten czas do najbardziej owocnego i pożytecznego okresu mojego życia.

Spożytkowałem bowiem te lata na systematyczne podróżowanie po obszarze byłego województwa częstochowskiego. Podróże te odbywałem przy pomocy roweru - wspomagane często regionalnymi pociągami, a także okazjonalnie samochodem (lecz zawsze z rowerem). Do końca 2013 roku pokonałem na rowerze ponad 108 tysięcy kilometrów, poznając niemal wszystkie miejscowości (ponad 800 miast, miasteczek, wsi, koloni, osad i przysiółków), w tym wszystkie gminne i parafialne - istniejące w dawnym woj. częstochowskim. W czasie tego przedsięwzięcia gromadziłem materiał (fotograficzny i opisowy), który pozwolił mi na opracowanie kilku trwałych śladów Przydrożnej Historii Regionu. Są nimi na przykład:

a) W latach 1996-2013 opublikowałem w tygodniku regionalnym Gazeta Częstochowska 747 odcinków całego cyklu regionalnych reportaży. Część tej pracy dotycząca "Przydrożnych i cmentarnych śladów września 1939 roku na Ziemi Częstochowskiej" została wydana przez Muzeum w Częstochowie w 2009 roku.

b) W 2013 roku przygotowałem opracowanie pt. "Na 150-lecie Powstania Styczniowego na Ziemi Częstochowskiej". Pierwsza część tej pracy została opublikowana w wydaniu książkowym "Rocznik Muzeum w Częstochowie 2013" - ze wstępem napisanym przez dyrektora muzeum Pana Janusza Jadczyka.

c) Opracowałem ponad 100 tras wycieczek rowerowych po Regionie publikowanych częściowo w dodatku do Gazety Wyborczej "Turystyka" oraz w Internecie. W 2009 roku Częstochowska Organizacja Turystyczna wydała mój Przewodnik Rowerowy po Ziemi Częstochowskiej - zawierający szczegółowy opis 26 tras rowerowych.

d) W 2012 roku opracowałem i przekazałem Panu Staroście przewodnik rowerowy po obszarze powiatu częstochowskiego (foto-opis 15 tras). Pięć z tych tras zostało obszernie opublikowanych na odwrocie wydanej w 2013 roku mapy powiatowej pod hasłem: "Rowerem przez powiat częstochowski".

e) W latach 2001-2011 zorganizowałem i poprowadziłem 110 Niedzielnych Wycieczek Rowerowych dla czytelników Gazety Wyborczej. W setnej wycieczce, która odbyła się w dniu 8 lipca 2007 roku, uczestniczyły 133 osoby, a GW. zamieściła na swych łamach obszerny fotoreportaż.

f) W lipcu 2008 roku absolwent kierunku pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Tomasz Pokorski - obronił swoją pracę magisterską (numer albumu 37723), której tytuł brzmiał: "Udział Andrzeja Siwińskiego w Rozwoju Turystyki Rowerowej w Regionie Częstochowskim".

g) W katalogu Biblioteki Miejskiej w Częstochowie znajduje się pozycja "Wspomnienia Tworzą Historie Społeczeństw" wydana przez "Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina w Warszawie". Dwujęzyczna (polski i angielski) książka poświęcona jest aktywnym seniorom, którzy realizując swoje pasje uczestniczą w zachowaniu dziedzictwa narodowego i materialnych reliktów przeszłości. Wśród 14 osób - wyszukanych w całym kraju - jest też ujęta moja sylwetka. Na 10 stronach z kilkoma ilustracjami jest przedstawiona dokładnie moja działalność w czasie pobytu na emeryturze.

W 2004 roku otrzymałem z inicjatywy Śląskiej Organizacji Turystycznej medal Za Zasługi dla Turystyki. Natomiast w 2014 roku otrzymałem z inicjatywy wojewody śląskiego Złoty Medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Czas ponad dwóch ostatnich dekad mojego intensywnego życia (gdy pokonywałem już trudy 7. i 8. krzyżyka na karku) podporządkowany był - dokładnie po połowie - dwóm systemom:

1. Do 2002 roku to okres ANALOGOWY - czyli aparat fotograficzny z małoobrazkowymi zdjęciami na negatywach, maszyna do pisania bez możliwości swobodnego redagowania i korygowania tekstów, uciążliwe poszukiwanie informacji regionalnych w bibliotekach i archiwach, nie rozwinięta jeszcze komunikacja komórkowa.

2. Od 2003 roku to okres CYFROWY - czyli komputer osobisty z programem foto i skanerem, aparat fotograficzny z wielozdjęciową kartą pamięci i podglądem, Internet ze swobodnym dostępem do informacji regionalnych, a także telefon komórkowy i nawet GPS.

Dzięki tej drugiej "epoce" mogłem zbudować bardzo obszerne archiwum komputerowe. Ulokowane w nim teksty i zdjęcia pozwoliły mi na opracowanie wielu reportaży historycznych, których część jest zamieszczona na poznanej właśnie stronie internetowej:

www.rower.czest.org
[jg]

This Page Is Valid HTML 4.01 Transitional! Valid CSS!